Broken Rules

KARIERA

Programista Android

CV prosimy o przesłanie na adres mailowy:
PROSIMY O DOŁĄCZENIE KLAUZULI: „WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO (ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 29.08.1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, DZ. U. 1997 NR 133 POZ. 883 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI). INFORMUJEMY, ŻE ODEZWIEMY SIĘ DO WYBRANYCH OSÓB.
Powrót